Sun. Feb 5th, 2023

Силният технологичен напредък доведе до море от промени на ИТ пазара. Почти всяка компания се стреми да бъде в крак с тези актуализирани тенденции. Техният основен мотив е да останат в конкуренцията, да получат високи позиции в SERPs и да управляват бизнес операциите продуктивно и лесно. Днес ERP за малкия бизнес се превърна в задължително условие за изпълнение на ежедневните им задачи чрез единен, интегриран пакет от приложения като ERP системата.

Системата Odoo Enterprise Resource Planning е един от ключовите инструменти за управление на основните бизнес функции както на малкия, така и на средния бизнес. Това става чрез рационализиране и автоматизация. Модулната структура на функциониране се грижи за всеки аспект – от обработка на поръчки, управление на производството, управление на инвентара и склад, проследяване на продажби и покупки, проследяване на пратки, управление на финанси и др. Той професионално контролира бизнес ресурсите и подобрява производството, приходите, организира поръчките, продажбите, ROI, производствения капацитет, управлението на служителите и т.н. Той също така гарантира, че комуникацията се поддържа между всички служители и във всички отдели.

Въпреки това, едно от най-добрите неща при използването на ERP за малък бизнес е, че всички тези функции и задачи се извършват чрез един контрол на таблото с вграден анализ и опции за споделяне на данни. Това допълнително насърчава сътрудничеството и хармонията във всички отдели на компанията.

Какви са числата?

С няколко достъпни ERP решения, налични сега, малките предприятия също ги използват за своя бърз и прогресивен бизнес растеж. Данните по-долу говорят за всичко –

Приблизително 53% от малките предприятия днес предпочитат ERP решение заедно с CRM като свои приоритетни инвестиции.
Според проучване 65% от МСП вече използват ERP консултантски услуги.
Установено е, че 96% от нововъзникващите малки предприятия, които се отличават в съответните индустриални вертикали, разчитат на някои ERP решения.
Малките предприятия, използващи ERP софтуерно решение, вече могат да вземат решения за 36% по-малко време.
Установено е, че МСП, които в момента работят с надеждни доставчици на ERP услуги, спестяват 21% време при извършване на бизнес операции.
ERP софтуерно решение се внедрява и интегрира във всеки един отдел на бизнеса, независимо от техния размер и категория. Внедряването и интегрирането на ERP софтуерно решение включва стратегическо и внимателно планиране, за да се сведе до минимум рискът от провал в работата и да се гарантира, че всяка бизнес цел е адекватно постигната.

Но процесът на успешно внедряване на ERP изисква усилията и експертизата на надеждни ERP консултанти. Успешното внедряване на ERP е възможно след стандартизиран интеграционен план заедно с участието на ERP експерти. Всеки бизнес, независимо дали е малък или среден, може да получи ROI в реално време с правилно изпълнено и стратегическо внедряване на богато на функции и популярно ERP софтуер но решение като Odoo.

Odoo: Идеалният избор за малък бизнес

Odoo вече е най-предпочитаното ERP решение за всеки малък и среден бизнес. Той идва със стабилни и интуитивни функции, които МСП могат да използват за управление на различни бизнес вертикали като производство, търговия на дребно, търговия и т.н. Освен това предприятията не трябва да плащат лицензионна такса, което го прави рентабилен вариант и за МСП.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *